Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008

Sô-vanh!

Category: Con người, Tag: người đời,Những người sống quanh ta,Văn hóa Xã hội

08/09/2008 09:09 am
Lướt qua một số blast và entry, comment về khai mạc Olympic, thấy nhiều vị yêu nước thái quá, bộc lộ tư tưởng chauvinisme nước nhỏ, tiểu nhân!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét