Thứ Hai, 4 tháng 8, 2008

Chiêm Nghiệm!

Category: Cuộc sống, Tag: Bạn bè,cuộc sống,Đời sống

08/04/2008 03:50 pm
Năm 1999 – 2000, lặn lội gần khắp tỉnh Bình Định để viết loạt bài về ông Trương Công Thiết (ông đã mất ngày 9/11/2000) - “Kẻ sai được yên vị, người tố bị dúi đầu”. Trong thời gian đó, ở huyện Hoài Nhơn lần đầu tiên được một cựu chiến binh đọc cho nghe bài thơ này. Những chiêm nghiệm không bao giờ cũ!


Đã biết những vinh quang đầy ô trọc
Lại biết thêm nỗi nhục đáng tự hào
Đã biết những trung thành đầy phản phúc
Lại biết thêm mang tội rất thanh cao.
                                                            Việt Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét