Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Trò mèo của báo

Một số nhà báo và tờ báo đang lên án bác sĩ Tường, nên cảm ơn anh ta đã nuôi béo mình. La làng về y đức, cũng nên ngó lại sự tử tế của mình.

1 nhận xét: