Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

NHẪN của NGƯỜI

Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để khỏi tàn hại nhau.

Bài thơ “Nhẫn” này là của cụ cử Tử An Trần Lê Nhân – đồng soạn giả sách “Cổ học tinh hoa”, nhưng nhiều người lầm tưởng là của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cũng phải thôi, vì mọi người đều biết, Người đã bị đối xử như thế nào

Có cốt cách văn hóa, nhân văn vĩ đại, mới có thể NHẪN như thế. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét