Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Đấng tối cao

Nếu quả thật có Thượng đế, Chúa, Phật, Bụt, Allah..., nói chung là một đấng tối cao, thì đấng tối cao đó là của loài người, hay của muôn loài?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét