Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Vô đề

Sau mấy tháng sổng chuồng, một con cọp bị bắt trở lại vườn thú. Con cọp ở chuồng bên hỏi:
- Rừng hết rồi, mày trốn ở đâu mà được lâu thế?
- Tao trốn trong một công sở.
- Mày ăn gì?
- Mỗi tuần tao xơi một công chức, chả ai biết.
- Thế sao mày bị phát hiện?
- Tao chén mất bà lao công…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét