Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Vụng

Lái xe giỏi là ít khi phải sử dụng phanh, lãnh đạo giỏi là ít khi phải xử lý kỷ luật cấp dưới. 
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130923/vu-giam-doc-dn-cong-ich-nhan-luong-khung-chu-tich-ubnd-tp-hcm-ky-3-van-ban-chi-dao-khan.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét