Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Lý lẽ kẻ chiếm đóng

Phản ứng trước việc Giáo Hoàng Francis nói rằng quần đảo Malvinas-Falkland là thuộc Argentina, Thủ tướng Anh nói, Malvinas thuộc Anh, vì qua trưng cầu dân dân ý, hầu hết dân chúng ở đó ủng hộ việc quần đảo này thuộc Anh. Hóa ra ông Cameron cũng có lúc chày cối. Nếu cứ như ông, Trung Quốc cũng bảo, trưng cầu dân ý cho thấy người ở Hoàng Sa ủng hộ Hoàng Sa thuộc Trung Quốc, vì ở đó bây giờ làm gì có ai khác, ngoài người Trung Quốc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét