Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

CHUYỆN TRƯỜNG SA 1988


LOẠT BÀI GHI LẠI NHỮNG KỶ NIỆM VỚI TRƯỜNG SA CỦA MỘT CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG SA, CỦA NHỮNG NHÀ BÁO, NHẠC SỸ, CA SỸ ĐÃ TỪNG RA THĂM TRƯỜNG SA VÀ CỦA MỘT CÔ GIÁO ƯỚC MỘT LẦN ĐƯỢC RA VỚI TRƯỜNG SA. NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA HỌ ĐỀU CÓ MỘT ĐIỂM CHUNG: KỶ NIỆM SÂU SẮC NHẤT, XÚC ĐỘNG NHẤT, CÓ LIÊN QUAN VỚI NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 1988, NGÀY TRUNG QUỐC GÂY HẤN, ĐÁNH CHIẾM ĐẢO GẠC MA.   Đảo Sinh Tồn, 1-1-2012 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét