Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Giờ Trái Đất đã nhàm


Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), trong giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2013, cả nước tiết kiệm được 401.000 kWh điện, tương ứng 576 triệu đồng.
Thoạt nghe, con số thật to, thật phấn khởi. Nhưng…
Theo kế hoạch, tổng sản lượng điện năm 2013 của EVN là 133 tỷ kWh. Lượng điện tiêu thụ mỗi tháng là 11 tỷ kWh, mỗi ngày 360 triệu kWh, trung bình mỗi giờ tiêu thụ 15 triệu kWh. Tạm tính là thế, nhưng buổi tối, giờ cao điểm, mức tiêu thụ điện chắc cao hơn. Trong giờ Trái đất, cả nước tiết kiệm được 401.000 kWh điện, bằng khoảng 2,6% lượng điện tiêu thụ. Có nhiều không nhỉ?
Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang, chương trình Giờ Trái đất nhằm mục tiêu nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng của cộng đồng dân cư, mỗi gia đình, doanh nghiệp… “Chưa năm nào chiến dịch Giờ Trái Đất nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các thành phần xã hội như năm 2013 này, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên”. Ông Quang nói. Thế nhưng, mức tiết kiệm điện trong Giờ Trái Đất năm 2013 thấp hơn năm 2010 (500.000 kWh), thấp hơn năm 2012 (546.000 kWh).
Mặt khác, Giờ Trái Đất được khởi xướng không chỉ nhằm tiết kiệm điện, mà cao hơn là nhằm nâng cao ý thức của mọi người về bảo vệ môi trường, làm giảm lượng khí thải diocid carbon – CO2, chất khí gây ra hiệu ứng nhà kính, dẫn đến biến đổi khí hậu. Nhưng khi tắt điện, các bạn trẻ lại đốt nến, đốt đuốc, tạo ra nhiều diocid carbon hơn bóng đèn! Và, khi điện sáng trở lại, những nơi có đông người hào hứng với Giờ Trái Đất ngập ngụa rác!
Ý thức đã được nâng lên chưa nhỉ? Nếu chỉ là tắt đèn ở vài chỗ, rồi tụ tập hát hò nhảy nhót trong ánh nến, Giờ Trái Đất đã nhàm!


Hình ảnh: Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN),  trong giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2013, cả nước tiết kiệm được 401.000 kWh điện, tương ứng 576 triệu đồng. 
Thoạt nghe, con số thật to, thật phấn khởi. Nhưng… 
Theo kế hoạch, tổng sản lượng điện năm 2013 của EVN là 133 tỷ kWh. Lượng điện tiêu thụ mỗi tháng là 11 tỷ kWh, mỗi ngày 360 triệu kWh, trung bình mỗi giờ tiêu thụ 15 triệu kWh. Tạm tính là thế, nhưng buổi tối, giờ cao điểm, mức tiêu thụ điện chắc cao hơn. Trong giờ Trái đất, cả nước tiết kiệm được 401.000 kWh điện, bằng khoảng 2,6% lượng điện tiêu thụ. Có nhiều không nhỉ?   
 Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang, chương trình Giờ Trái đất nhằm mục tiêu nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng của cộng đồng dân cư, mỗi gia đình, doanh nghiệp… “Chưa năm nào chiến dịch Giờ Trái Đất nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các thành phần xã hội như năm 2013 này, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên”. Ông Quang nói. Thế nhưng, mức tiết kiệm điện trong Giờ Trái Đất năm 2013 thấp hơn năm 2010 (500.000 kWh), thấp hơn năm 2012 (546.000 kWh). 
Mặt khác, Giờ Trái Đất được khởi xướng không chỉ nhằm tiết kiệm điện, mà cao hơn là nhằm nâng cao ý thức của mọi người về bảo vệ môi trường, làm giảm lượng khí thải diocid carbon – CO2, chất khí gây ra hiệu ứng nhà kính, dẫn đến biến đổi khí hậu. Nhưng khi tắt điện, các bạn trẻ lại đốt nến, đốt đuốc, tạo ra nhiều diocid carbon hơn bóng đèn! Và, khi điện sáng trở lại, những nơi có đông người hào hứng với Giờ Trái Đất ngập ngụa rác! 
Ý thức đã được nâng lên chưa nhỉ? Nếu chỉ là tắt đèn ở vài chỗ, rồi tụ tập hát hò nhảy nhót trong ánh nến, Giờ Trái Đất đã nhàm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét