Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Nhớ lại Vụ án vườn điều

Vụ Nguyễn Thanh Chấn là một vụ án oan sai nghiêm trọng. Nhưng vụ án oan vào loại lớn nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam, phải là VỤ ÁN VƯỜN ĐIỀU. Tổng cộng 10 người thuộc 3 thế hệ trong một gia đình bị khởi tố, 8 người bị bắt giam, 1 người bị chết khi chưa được giải oan. Đó cũng là vụ án, những người làm báo có thể nhắc tới với sự tự hào
http://www.tienphong.vn/search/duG7pSDDoW4gdsaw4budbiDEkWnhu4F1IA==/vu-an-vuon-dieu.tpo?page=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét