Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Nhân hậu?

"Sẽ còn những vụ như vụ này không?

Sẽ còn, dù tính chất, mức độ có thể khác, nếu luật đất đai không được sửa đổi, có thêm chế tài với người ra quyết định cấp hay thu hồi đất, bảo hộ mạnh mẽ hơn quyền của người sử dụng đất.

Sẽ còn, với hiện trạng nền hành chính của đất nước ta. Hiện trạng đó, được thể hiện khá rõ trong vụ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ Đoàn Văn Vươn. Những tùy tiện, sai phạm trong các quyết định giao đất và thu hồi đất, trong việc tổ chức thu hồi đất và thực hiện quyết định cưỡng chế, những phát ngôn hàm hồ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp, thừa chuyên quyền trong bộ máy hành chính, của một số quan chức. Đó là những con người mang não trạng thâm căn cố đế của giới công chức quen bắt nạt dân, quen xử lý hơn đối thoại, quen cai trị, trong nền hành chính cai trị."

Những dòng trên, tôi viết trong bài "Từ vụ Đoàn Văn Vươn - Cai Trị", ngày 10/2/2012 https://www.facebook.com/notes/thi%E1%BB%81m-th%E1%BB%AB/t%E1%BB%AB-v%E1%BB%A5-%C4%91o%C3%A0n-v%C4%83n-v%C6%B0%C6%A1n-cai-tr%E1%BB%8B/10150655823881983
Ngày 11/9, xảy ra vụ Đặng Ngọc Viết. Có thể, nguyên nhân vụ án là từ chuyện thu hồi, đền bù đất đai. Có thể, ai đó trong bộ máy công quyền đã làm sai. Nhưng khoái trá vì có nhiều công chức bị bắn, có người bị bắn chết - là người hay dã thú? Có bạn nhà báo tỏ vẻ thương cảm hoàn cảnh Đặng Ngọc Viết, nhưng lại dửng dưng trước nỗi đau của gia đình những người bị bắn, và như mặc định rằng họ đã làm sai nên gánh chịu hậu quả. Các bạn có thực sự nhân hậu không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét