Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

ĐỪNG LÃNG QUÊN NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG GIỮ ĐƯỢC ĐẢO

Bạn chỉ nói về Gạc Ma, vì bạn chỉ muốn nói về Gạc Ma, hay thực ra bạn chỉ biết về Gạc Ma, không biết gì về việc giữ Cô Lin, Len Đao, không biết gì về về CQ-88, không biết gì về việc những người lính của chúng ta, với phương tiện thô sơ, lạc hậu đã đóng giữ 11 đảo chìm ở Trường Sa, trong CQ-88?
Bạn có biết gì về những con người đầy bản lĩnh, mưu trí, có hành động rất kiên quyết, kịp thời để giữ được đảo, như Thiếu tá Vũ Huy Lễ, thuyền trưởng tàu HQ-505 đã chỉ huy cho tàu ủi bãi Cô Lin, người đầu tiên được phong anh hùng trong các anh hùng ngày 14/3/1988?
Sự kiện ngày 14/3/1988 xảy ra ở các bãi đá Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin, ta đã giữ được Len Đao và Cô Lin. Ngày 14/3/1988 là ngày đau thương, mất mát, nhưng không thể chỉ xoáy mãi vào nỗi đau đó, khiến mọi người hiểu chưa đúng, sai lạc về CQ-88. Nói về ngày 14/3/1988, cần nói đầy đủ các diễn biến ở Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin hôm đó, và đặt trong tổng thể chiến dịch CQ-88 (Chủ quyền 88).

Tàu HQ 505 ủi bãi Cô Lin ngày 14/3/1988, ảnh trên báo Nhân Dân ngày 25/3/1988

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét