Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

10 năm, tăng và giảm

Năm 2005, dân số Việt Nam là khoảng 83,5 triệu người. Trong năm đó, có 14.711 người Việt Nam chết vì tai nạn giao thông.
Năm 2014, Việt Nam có dân số khoảng 90,5 triệu người, và có 8.996 người chết vì tai nạn giao thông.
Số người chết vì tai nạn giao thông: Năm 2005 - 14.711 người, năm 2006 - 14.727 người, năm 2007 - 14.624 người, năm 2008 - 11.594 người,  năm 2009 - 11.516 người, năm 2010 - 11.449 người, năm 2011 - 11.395 người, năm 2012 - 9.838 người, năm 2013 - 9.369 người, năm 2014 - 8.996 người.
Sau 10 năm, dân số Việt Nam tăng khoảng 8 triệu người, số người chết vì tai nạn giao thông hàng năm giảm gần 6.000 người.
 Biểu đồ của Tổ chức Y tế Thế giới về số người chết vì TNGT trên 100.000 dân của Việt Nam - Global Status Report On Road Safety 2013
Năm 2014, số người chết vì TNGT của Việt Nam đã ở dưới 10 người/100.000 dân.Theo Biểu đồ của Tổ chức Y tế Thế giới, số người chết vì TNGT trên 100.000 dân của Hoa Kỳ tương đương của Việt Nam.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét