Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

HY SINH

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói rằng, sự hy sinh là điều làm người phụ nữ Việt Nam khác với những người phụ nữ khác trên thế giới.
Một số người không đồng tình, giễu cợt hoa hậu.
Còn tôi, tôi nghĩ tới mẹ tôi, nhớ tới những khuôn mặt này, những đôi mắt này, ở quân cảng Cam Ranh!


2 nhận xét: