Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Sai nhiều quá, phải sửa thôi!

Hồi giữa tháng 8, tôi đăng lên FB ảnh bia chủ quyền đảo Thuyền Chài B, trong đó có thông tin tọa độ: vĩ độ 8 độ 10 phút 00 giây Bắc, kinh độ 118 độ 18 phút 00 giây Đông, đề nghị các bạn tìm điểm sai. Một số bạn đã chỉ ra được cái sai về kinh độ trên bia chủ quyền đảo Thuyền Chài B: không phải 118 độ (18 phút 00 giây) Đông, mà là 113 độ (18 phút 00 giây) Đông. Nên lưu ý, không có đảo nào đang được Việt Nam đóng giữ tại quần đảo Trường Sa ở về phía Đông kinh tuyến 115 Đông.
Việc thông tin sai trên bia chủ quyền đảo Thuyền Chài B, tôi đã nói với một cán bộ Lữ đoàn 146. Anh ấy đáp, đã thấy cái sai ấy, và sẽ cho sửa lại. Tuy nhiên, không chỉ có thông tin trên bia chủ quyền đảo Thuyền Chài B sai. Thông tin trên bia chủ quyền một số đảo khác cũng sai. Ở đây, tôi chỉ nói tới những cái sai dễ nhận thấy nhất.
Như đã nêu trên, trên bia chủ quyền đảo Thuyền Chài B có thông tin tọa độ: vĩ độ 8 độ 10 phút 00 giây Bắc, kinh độ 118 độ 18 phút 00 giây Đông. Nếu sửa lại thông tin kinh độ trên bia chủ quyền đảo Thuyền Chài B: vĩ độ 8 độ 10 phút 00 giây Bắc, kinh độ 113 độ 18 phút 00 giây Đông, thì đó chính là thông tin trên bia chủ quyền đảo Thuyền Chài A. Đảo Thuyền Chài A và đảo Thuyền Chài B không thể có cùng tọa độ, vậy nên thông tin ở một trong hai bia chủ quyền đảo Thuyền Chài A và đảo Thuyền Chài B (đã sửa kinh độ) sai, hoặc thông tin trên cả hai bia chủ quyền đều chưa chính xác.

Trường hợp khác, là đảo Đá Lớn. Bia chủ quyền đảo Đá Lớn A có thông tin: vĩ độ 10 độ 03 phút 00’’Bắc, kinh độ 113 độ 05 phút 00 giây Đông; bia chủ quyền đảo Đá Lớn B có thông tin: vĩ độ 10 độ 07 phút 00 giây Bắc, kinh độ 113 độ 52 phút 30 giây Đông; bia chủ quyền đảo Đá Lớn C có thông tin: vĩ độ 10 độ 00 phút 44 giây Bắc, kinh độ 113 độ 50 phút 44 giây Đông. Theo thông tin trên các bia chủ quyền, đảo Đá Lớn A và đảo Đá Lớn B chênh nhau về kinh tuyến tới 47 phút, tương đương sự chênh nhau về kinh tuyến giữa Nha Trang và Đà Lạt! Thực ra, đảo Đá Lớn là rạn san hô dài, hẹp, nằm theo hướng Bắc – Nam, các điểm A – B – C của đảo Đá Lớn chỉ chênh nhau vài phút về kinh tuyến. Dò trên Google Earth, đảo Đá Lớn A có kinh tuyến khoảng 113 độ 51 phút Đông.

So sánh thông tin trên bia chủ quyền đảo Song Tử Tây và đảo Đá Nam, dễ thấy cái sai nhất. Đảo Đá Nam ở về phía Tây Nam đảo Song Tử Tây, có nghĩa là chỉ số vĩ độ và kinh độ của đảo Đá Nam đều phải nhỏ hơn chỉ số vĩ độ và kinh độ của đảo Song Tử Tây. Thế nhưng, trên bia chủ quyền đảo Đá Nam có thông tin: vĩ độ 11 độ 30 phút 00 giây Bắc, kinh độ 114 độ 21 phút 00 giây Đông, trên bia chủ quyền đảo Song Tử Tây có thông tin: vĩ độ 11 độ 25 phút 55 giây Bắc, kinh độ 114 độ 18 phút 00 giây Đông. Nếu vẽ bản đồ theo những thông tin này, đảo Đá Nam sẽ ở Đông Bắc đảo Song Tử Tây.
Thiết nghĩ, các bác Hải quân nên rà soát, để chỉnh lại thông tin trên về tọa độ trên toàn bộ các bia chủ quyền ở các đảo của huyện đảo Trường Sa.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét