Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Chiến tranh thế giới và nước Mỹ

28/7/1914 - Chiến tranh thế giới I; 1/9/1939 - Chiến tranh thế giới II.
Phương Tây - luôn tự cho là trung tâm văn minh của thế giới, đã gây ra cả hai cuộc chiến tranh này. Sau cả hai cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại, nước Mỹ đều được hưởng lợi.
Nếu có Chiến tranh thế giới III, nước Mỹ còn được hưởng lợi?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét