Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

2 giảm, 1 thêm

Giảm tốn kém cho ngân sách nhà nước và cho xã hội; Giảm áp lực cho hoc sinh và phụ huynh học sinh; Thêm thời gian nghỉ hè cho giáo viên
Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa nói về những cái được của việc tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức xét tuyển. Năm hoc 2013 - 2014, tình Khánh hòa đã áp dụng phương thức này cho toàn bộ các loại hình trường THPT công lập, ngoài công lập và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, trừ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Sao khắp nơi không cùng 2 giảm, 1 thêm như Khánh Hòa nhỉ?

1 nhận xét: