Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Tự chủ

Hình như càng ngày càng nhiều, số người Việt để tâm lý đám đông chi phối cảm xúc cá nhân, cảm xúc cá nhân nhất thời lấn át, dẫn dắt lý trí và ý chí.

1 nhận xét: