Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

... Để tái sinh từ ngọn cỏ tôi yêu

Category: Con người, Tag: Những người sống quanh ta,Văn hóa Xã hội

10/13/2008 10:00 pm
Khi đang học năm thứ 3 đại học, đọc được trên báo Văn Nghệ (hay Văn Nghệ Quân Đội, lâu quá không nhớ rõ) bài giới thiệu về tập thơ Lá Cỏ - Leaves of Grass của Walt Whitman, do Vũ Cận dịch. Tìm mua được tập I Lá Cỏ tại Hiệu sách nhân dân thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú.
Đọc không dứt ra được, tuy không phải là ngấu nghiến. Đọc đi đọc lại, và thẩm thấu dần… Có thể đọc đi đọc lại tập thơ, vì bọn bạn trong lớp chỉ cầm nó lên, giở qua vài trang rồi bỏ lại giường mình.
Sau đó, đợi mua tập II, nhưng hình như bản dịch Lá Cỏ tập II của Vũ Cận chưa được in.
Rồi những ngày “Xamaki, xi bò hóc”. Tập I Lá Cỏ cũng không giữ được.
Chỉ còn vài đoạn đã chép trong sổ.


Hãy dừng lại với tôi ngày nay và đêm nay, và bạn sẽ nắm những bài thơ tận gốc tận nguồn
Bạn sẽ nắm sự lành của trái đất và của mặt trời (vẫn còn hằng triệu mặt trời ta bỏ sót).

Bạn sẽ thôi tiếp thụ sự vật thông qua hai ba lần tay kẻ khác, thôi nhìn qua mắt người đã chết, thôi nuôi sống mình bằng những bóng ma trong sách
Bạn cũng sẽ không nhìn bằng mắt tôi, không tiếp thụ sự vật từ tôi,
Bạn sẽ lắng nghe mọi phía, và sẽ lọc sự vật qua chính bạn.


Tôi nghĩ, tôi có thể sống cùng muông thú
Chúng thật thản nhiên và tự chủ
Tôi đứng nhìn không chán mắt hồi lâu.
Chúng không đổ mồ hôi, không than thân trách phận
Chúng không trằn trọc thâu đêm khóc tội lỗi của mình
Chúng không làm tôi phát ốm vì tranh cãi những bổn phận phải hoàn thành với chúa
Không con nào bất mãn, không con nào hoá rồ vì tham chiếm của riêng
Không con nào quỳ lạy con nào, hay quỳ lạy một con cùng loài sống hàng nghìn năm về trước
Không con nào đáng tôn sùng hay khốn khổ trên khắp địa cầu.
Như vậy, chúng có họ với tôi, và tôi công nhận chúng
Chúng mang đến cho tôi những ký hiệu của chính tôi, chúng chứng minh chúng có đủ những ký hiệu này.Tôi ký thác tôi cho bùn đất để tái sinh từ ngọn cỏ tôi yêu
Bạn muốn gặp lại tôi hãy tìm dưới đế giày của bạn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét