Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Mùa xuân thắng lợi của dân tộc Việt Nam

Mùa xuân 1975 là mùa xuân thắng lợi của dân tộc Việt Nam. Dù ai vui hay buồn, nói ngược hay nói xuôi cũng không thể phủ nhận điều đó.

https://www.youtube.com/watch?v=uk1i3HzZi0s 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét