Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Lộc Xuân

Chỉ cần mấy thứ nho nhỏ này, là nhà em thấy xuân vui rồi! 

 Hoa ưu đàm trên nhành mai
 Hoa ưu đàm trên lá nguyệt quế
 Hoa ưu đàm trên lá nguyệt quế
Hoa ưu đàm trên lá quất 
 Lộc vừng sắp nở hoa
 Hoa lộc vừng đang nở
 Hoa lộc vừng đang nở
 Hoa lộc vừng đang nở
 Hoa lộc vừng đang nở
 Hoa lộc vừng đang nở
Hoa lộc vừng đang nở
 Hoa lộc vừng đã nở
 Hoa lộc vừng đã nở
 Hoa lộc vừng đã nở
 Hoa lộc vừng đã nở
 Hoa lộc vừng đã nở
 Hoa lộc vừng đã nở
 Hoa lộc vừng đã nở
 Hoa lộc vừng đã nở
 Hoa lộc vừng đã nở
 Hoa lộc vừng đã nở
 Hoa lộc vừng đã nở
 Hoa lộc vừng đã nở
Vừng đang đang hửng sáng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét