Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Diễn giỏi, dựng tài

Sau chuyến thăm của ngài Obama, nhiều người nên nhìn lại mình. Nhất là các diễn viên Việt Nam. Còn những ai muốn tác động, dàn xếp được cả hoạt động của nguyên thủ vì mục đích của mình, nên học hỏi đầu bếp Anthony Bourdain.