Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Mr. Obama, 4 năm nữa thôi nhé!

Category: Cuộc sống, Tag:

11/07/2012 03:22 pm
Năm 2008, nước Mỹ cần sự thay đổi. Năm 2012, nước Mỹ biết chờ đợi.

Hình ảnh: Năm 2008, nước Mỹ cần sự thay đổi. Năm 2012, nước Mỹ biết chờ đợi.

NGUYEN TRINH THANG at 12/05/2012 02:54 pm comment
IT IS A WONDERFUL TERM FOR OBAMA.
NGUYEN TRINH THANG at 12/05/2012 02:52 pm comment
IT IS A WONDERFUL TERM FOR OBAMA.