Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

Sắc đào

Category: Cuộc sống, Tag: Bạn bè,Đời sống,xuân

01/31/2009 12:12 pm

Ngày đầu xuân, ngắm hoa anh đào đậu ở Hoàng Hoa Thôn, Nha Trang.
Như được ngắm hoa đào xứ Bắc!