Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Suy!

Chen đền, chùa, rồi hóng thơ
Quanh năm chỉ vậy, bao giờ khá lên!


Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Tự chủ

Hình như càng ngày càng nhiều, số người Việt để tâm lý đám đông chi phối cảm xúc cá nhân, cảm xúc cá nhân nhất thời lấn át, dẫn dắt lý trí và ý chí.

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Thưa với tướng Cương về trách nhiệm với lịch sử


Trong bài “Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979” - http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130217/nhin-lai-chien-tranh-bien-gioi-1979.aspx, Thiếu tướng Lê Văn Cương nói “Không chỉ nhận thức, mà Nhà nước có trách nhiệm đưa câu chuyện này vào sách giáo khoa… Tôi đã nhiều lần trao đổi với các học giả nước ngoài và họ thắc mắc khá nhiều chuyện, tại sao sự kiện chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 lại không được nhắc đến trong các giáo trình lịch sử của Việt Nam. Tôi đã phải chống chế với lý do rằng…”
Với tất cả sự kính trọng với Thiếu tướng Lê Văn Cương, tôi phải hỏi, ông có đọc các giáo trình lịch sử Việt Nam, khi nói những lời trên? Thưa ông, giáo trình lịch sử lớp 12 đây ạ.  

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12
Bài tập lịch sử lớp 12Bổ sung: