Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Ấn tượng Trường Sa

Category: Hoàng Sa - Trường Sa, Tag:

04/22/2012 03:54 pm
- Anh đã đi thăm Trường Sa nhiều nần, ấn tượng nớn nhất của anh về Trường Sa nà gì?
- Vâng, tôi đã đi hầu hết các đảo ở Trường Sa, từ các đảo nổi như Song Tử Tây, Sơn Ca đến các đảo chìm như Đá Nớn, Đá Nát, Núi Ne... Ấn tượng nớn nhất nà phần nớn anh em ở đảo nói ngọng. Nghe buồn cười nắm!
Thuyền Lá Tre at 05/12/2012 01:37 pm comment
Ôi ! ngất trên cành quất ! Mà dạo này trên VTV1 nhiều vị giả nhời phỏng vấn hoặc phát biểu cũng ngọng líu bác ạ, nghe buồn muốn chết !
Lãn Ông at 04/23/2012 01:48 pm comment
[img]4[/img]