Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Chiến tranh thế giới và nước Mỹ

28/7/1914 - Chiến tranh thế giới I; 1/9/1939 - Chiến tranh thế giới II.
Phương Tây - luôn tự cho là trung tâm văn minh của thế giới, đã gây ra cả hai cuộc chiến tranh này. Sau cả hai cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại, nước Mỹ đều được hưởng lợi.
Nếu có Chiến tranh thế giới III, nước Mỹ còn được hưởng lợi?

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Thuốc lú

Có hai thứ thường làm người ta mất tỉnh táo: Tình yêu và sự Thù hận.
Riêng ở Việt Nam, vài năm nay có thêm một thứ thuốc lú cho lý trí...  

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

2 giảm, 1 thêm

Giảm tốn kém cho ngân sách nhà nước và cho xã hội; Giảm áp lực cho hoc sinh và phụ huynh học sinh; Thêm thời gian nghỉ hè cho giáo viên
Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa nói về những cái được của việc tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức xét tuyển. Năm hoc 2013 - 2014, tình Khánh hòa đã áp dụng phương thức này cho toàn bộ các loại hình trường THPT công lập, ngoài công lập và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, trừ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Sao khắp nơi không cùng 2 giảm, 1 thêm như Khánh Hòa nhỉ?